2015-16

SERIEMESTERSKAPET 2015-16

Resultat
Pulje- og kampoppsett samt tidsskjema

Alle spillerne i SM må være medlem i 2016 av den krets laget representerer. Det kreves spillerlisens i 1. - 2. divisjon, se reglement om spillerlisens.

 • 1. divisjon består av tolv lag.
 • 2. divisjon spilles i tre avdelinger med tolv lag.
 • 3. divisjon spilles i tolv avdelinger med ti lag. Geografisk inndeling.
 • 4. divisjon spilles i 36 avdelinger med seks til tolv lag. Geografisk inndeling.

NB: Lagene i 1.-3. divisjon kan nå bestå av inntil åtte spillere (maks seks spillere kan delta på hver helg). Lag som skal benytte mer enn seks spillere, må melde på alle spillerne på laget FØR første spillehelg.

Arrangementsform:

1. og 2. divisjon
Lagene spiller alle mot alle i kamper â 24 spill. Kampene avvikles 6. - 8. november 2015 på Comfort Hotel Runway Gardermoen og 6. - 7. februar 2016 i Letohallen på Dal. Første spillehelg starter fredag kl. 19.00 og avsluttes søndag 16:00, andre helg starter lørdag kl. 09.30 og avsluttes søndag kl. 16.15. Det spilles én kamp fredag, tre kamper lørdag og to kamper søndag første helg og tre kamper lørdag og to kamper søndag andre helg.

3. divisjon
Lagene spiller alle mot alle i kamper â 24 spill. Kampene avvikles over to helger som for sesongen 2015-16 er fastsatt til 14. - 15. november 2015 og 30. - 31. januar  2016. Begge spillehelger starter lørdag kl. 10.00 med avslutning søndag kl. 16.20.

Spillesteder 3. divisjon

Avdeling A Spilles i Tromsø
Avdeling B Spilles på Sortland
Avdeling C Spilles i Mo i Rana
Avdeling D Spilles i Trondheim
Avdeling E Spilles på Sunndalsøra
Avdeling F Spilles i Førde
Avdeling G Spilles i Stavanger
Avdeling H Spilles i Lyngdal
Avdeling I Spille på Nøtterøy
Avdeling J Spilles i Lillehammer
Avdeling K Spilles på Jessheim
Avdeling L Spilles i OsloPåmelding
Påmelding av lag til Seriemesterskapet skal skje via den krets de respektive lag representerer. Kretser som har lag i 1., 2. og 3. divisjon sender bekreftelse på deltakelse med spillernes fulle navn og medlemsnummer til NBF innen 1. oktober 2015. Bekreftelsen er ikke gyldig før startkontingent er innbetalt. Kretsene faktureres med forfall 1. oktober 2015.

Intakte lag hvor minst halvparten av spillerne fra forrige sesong er med har krav på sin plass. For at en spiller skal telle som del av et intakt lag, må vedkommende ha spilt nok halvrunder foregående sesong til å være berettiget til premie/bonuspoeng, det vil si minst 1/3 av halvrundene, (se avsnitt om premiering). Hvis et lag ikke er intakt, disponerer kretsen plassen.

Påmelding av lag til 4. divisjon foretas ved skriftlig påmelding til kretsen og innbetaling av startkontingent til kretsen innen 25. september 2015. Kretsen sender skriftlig påmelding til NBF senest 1. oktober 2015. Etteranmelding av lag godtas så lenge det er praktisk mulig å finne plass i en lokal pulje. Startkontingent faktureres etter første spillehelg.

Kretsene skal rangere de påmeldte lagene. Husk å oppgi fullt navn på alle spillere, samt klubb, lagleder og adresse.Samtlige lag påmeldt til 4. divisjon innen fristen vil få plass.

I 1. - 3. divisjon kan hvert lag bestå av inntil seks spillere. I 4. divisjon er det ingen begrensning. Puljene settes opp geografisk med (5)6-12 lag pr. pulje.

Systemer
Lag i 1. og 2. divisjon (ikke tillatt i 3. - 4. divisjon) som benytter seg av sterkt kunstige systemer, skal innen 1. oktober 2015 sende følgende til NBF:

 • Ferdig utfylte systemkort NBF distribuerer dette til motstanderne.
 • Komplett systembeskrivelser til bruk for turneringsleder og appellutvalg.

Arrangement

 • Ikke-spillende autorisert turneringsleder (kan spille 3. og 4.div dersom en annen person administrerer turneringen) – Forbundsautorisert i 1. og 2.div. TL 
  evt. administrator skal være til stede under hele arrangementet.
 • Datagitte kort.
 • Spillstensiler på papir.
 • Resultat- og tidsskjemaer tilgjengelig på papir og tilsendt lagene før spillingen.
 • Butler i 1. – 3.divisjon tilgjengelig på internett.
 • Skjermer i 1. og 2. divisjon.
 • Rama på internett i 1. divisjon.
 • Informasjon til publikum og presse i 1. og 2.divisjon.
 • Resultatfiler skal publiseres fra Ruter (eller sendes NBF på e-post) senest dagen etter arrangementet (samme dag for 1. og 2. div). Utfylt FP-liste med medlemsnummer
  og rapport skal sendes NBF senest en uke etter arrangementet (gjelder bare de som ikke bruker Ruter).

Dersom arrangementet ikke holder den vedtatte standard, kan arrangementsstøtten helt eller delvis bortfalle. For eksempel vil manglende innsending innen fristen eller mangelfull utfylling av FP-lister, hver for seg medføre trekk i arrangementstøtten på kr 500. Kun ved helt spesielle forhold skal disse satsene avvikes.

Arrangementsstøtte

Per arrangementsted og helg:

 • 1.-2. divisjon: Etter budsjett og regning
 • 3. divisjon: kr 3.500
 • 4. divisjon: kr 2.500

Det utbetales kun EN støtte (høyeste sats) når det arrangeres flere puljer samme sted.

I tillegg utbetales pr. deltakende lag og helg:

 • 3. divisjon: kr 300
 • 4. divisjon: kr 250

Premiering

I 1. divisjon utdeles premier til de tre beste lag. I 2., 3. og 4. divisjon premieres avdelingsvinnere. For å oppnå premie må en spiller ha spilt minst 1/3 av halvrundene. FP utdeles etter tabell J.

Reglement

Det er røyke- og alkoholforbud.
For øvrig vises det til Turneringsreglementet.

Startkontingenter

1. divisjon kr 800 pr. spiller pr. helg
2. divisjon kr 700 pr. spiller pr. helg
3. divisjon kr 500 pr. spiller pr. helg
4. divisjon kr 2.400 pr. lag

Halv pris for juniorer (25 år eller yngre).

Reisegodtgjørelse - se Reisereglement

1. og 2. divisjon 2015-16

1. og 2. divisjon 2015-16

Første helg av 1.-2. divisjon arrangeres på Comfort Hotel Runway på Gardermoe...