BBO-resultat

Resultatene fra BBO-turneringene publiseres på denne siden.

Vi publiserer lenke til resultatene hos BBO, hvor man kan se slippene for hvert spill med alle resultat, og hvor man kan gå inn og spille gjennom spillene i "Movie"; både fra eget og andres bord.

Sammenlagtresultat

Sammenlagtresultatet er en poengserie, hvor alle som deltar i turneringa får 5 poeng "for oppmøtet", og de ti beste i tillegg får bonuspoeng for plassering. Skalaen (inkudert bonus) er: 100-80-60-50-40-30-25-20-15-10-5-5-5-osv.

Premier

Premiene er gavekort på startkontingenter på Norsk Bridgefestival 2021, Bridge for Alleturneringer/-festivaler eller Bridgebutikk Ullevaal. (Den enkelte premievinner velger selv).

Premieskala:

1. plass 7.500
2. plass 4.500
3. plass 3.000
10 trukne 1.500

 

Resultater:

JANUAR Resultat Par Vinnere
17. januar BBO - Ruter 36 Hallgeir Gåsø - Ketil André Olsen
15. januar BBO - Ruter 60 Hilde Bjørlo - Arild Rasmussen
10. januar BBO - Ruter 58 Rune Wichmann Haldorsen - Trond Are Nitter
8. januar BBO - Ruter 60 Bjørn Vegard Bjørkås - Hallgeir Fossum