Videre prosess for plasser på Bridgefestivalen

Med begrenset antall plasser er det vanskelig å gjøre alle til lags. I fjor valgte vi påmelding etter «først til mølla- prinsippet». Datasystemet tålte ikke belastningen og reaksjonene fra de som ikke klarte å melde seg på var sterke. I år valgte vi loddtrekning blant de påmeldte . Også det har vakt reaksjoner.

Poenget med denne nyhetssaken er å redegjøre for hensynene bak de løsninger som er valgt, samt poengtere at det fremdeles er håp om plass for de som står på venteliste. 

Videre prosess for plasser på Bridgefestivalen

Å planlegge en festival som Norsk Bridgefestival under en pandemi, er særdeles utfordrende. Myndighetskrav, smittevernsregler og smittesituasjonen endrer seg fra uke til uke. Regjeringens gjenåpningsplan er heller ikke spesifikk på hvilke regler som vil gjelde på neste trinn, og når det vil skje. Det er antydet at det vil komme en ny vurdering av situasjonen medio juli. Styret valgte å planlegge utfra reglene som gjelder nå, men med muligheter til å utvide dersom myndighetene letter på kravene. Videre har det vært et viktig prinsipp at alle skulle få like muligheter til å delta.

I ettertid har vi fått innspill på alt fra å bruke HCP til å plukke ut noen eller alle, at regjerende norgesmestre burde få plass og at det burde vært arrangert kvalifikasjonsturneringer på Realbridge. Alt er selvfølgelig mulig, men ingenting passer alle. Styret mener det er mest i festivalens ånd at alle har nøyaktig lik sjanse for å delta. Vi mener heller ikke at dette nedgraderer norgesmesterskapene – dette er unntakstider og da tåler mesterskapene fint at de ikke blir som alle andre.

Vi lovte at alt håp ikke er ute i ingressen. Dette kan vi si fordi alle tegn tyder på at myndighetene er i rute for trinn 4 i gjenåpningsplanen. Det betyr at vi har lov til å arrangere en enda større festival, og ikke minst at vi ikke må være så bekymret for kohortstørrelser. Samtidig vil vi ikke arrangere en festival med fullt frislipp på smittevern, det er fortsatt smitteutbrudd i samfunnet og nye varianter av viruset utvikler seg. Vi skal være en ansvarlig arrangør for en trygg bridgefestival.

Alt tyder på at enmetersregelen vil gjelde ut året. Det betyr at vi har plass til ca 100 bord på Lillehammer. De 100 bordene må deles mellom BsS og BfA. I trinn 3 hvor det kun er tillatt med 2 kohorter a 200 personer er det naturlig å dele dette likt. I trinn 4 hvor kohortstørrelsen sannsynligvis blir 750 er det muligheter for skjevdeling. Men som ansvarlig arrangør kan vi ikke skjevfordele før det er tillatt. Samtidig ønsker vi en kraftig satsing på Bridge for Alle. Vi ønsker at flere enn elitespillerne skal ønske å delta på Norsk Bridgefestival, og skal vi få til det, må vi legge til rette. Det gjør vi i år med stort fokus og egne festivalverter i Margrethe, Heidi og Bjørn

Styret ser for seg en prosess slik:

  • 8. juli (eller senere):
    Myndighetene åpner for trinn 4 i gjenåpningsplanen
  • Senest 15. juli:
    Styret tar en beslutning på eventuell utvidelse av Bridge som Sport i tråd med gjenåpningsplanen.
    Slik det ser ut nå vil vi kunne tilby flere plasser i for eksempel NM monrad par.
    Det vurderes også om vi kan få inn noen flere bord uten å bryte med smittevernsanbefalingene.

Siden vi kanskje kan tilby flere plasser i ulike turneringer er det viktig at de som ønsker å delta setter seg på venteliste.

Styret er veldig glad for at engasjementet rundt Norsk Bridgefestival er stort. Vi håper vi sees på Lillehammer!

På vegne av styret og administrasjon
Kari-Anne Opsal – president
Åse Langeland – visepresident
Allan Livgård - generalsekretær