Veteranklasse i Nordisk mesterskap 2009

I Nordisk mesterskap i Åbo, Finland arrangeres det for første gang mesterskap for nasjonslag for veteraner i tillegg til åpen klasse og dameklasse. Det er denne gangen et uoffisielt mesterskap, men målet er at dette skal bli en offisiell klasse også i Nordisk mesterskap på linje med de to andre klassene.

Veteranklasse i Nordisk mesterskap 2009

Mesterskapet går av stabelen rett utenfor Åbo i Finland første helgen i juni. Norge kan stille med ett lag. Lag som ønsker retten til å representere Norge i veteranklassen i Nordisk, melder sin interesse til Norsk Bridgeforbund.

En eventuell deltakelse i veteranklassen i Nordisk mesterskap i Finland må dekkes av laget selv i sin helhet. Interesserte lag melder sin interesse på E-post til Norsk Bridgeforbund bridge@bridge.no innen 15. februar 2009. NBFs styre avgjør eventuell deltakelse.

Dersom det er flere likeverdige interesserte lag, avgjøres hvem som får delta ved stikkamp(er) mellom lagene.

Til EM i fjor var det to interesserte lag som ønsket å representere Norge i veteranklassen. Det ble avgjort i en stikkamp mellom de to lagene.

Informasjon fra arrangøren