Turneringsoversikt - endring

Turneringsoversikt viser turneringer med klubb-, krets- og forbundspoeng man kan melde seg på til.

Turneringsoversikt - endring

Tidligere vistes alle turneringer når du kom inn på oversikten.

Dette ble det gjort endring på for en måneds tid siden. Nå er grunninnstillinga at bare turneringer med krets- og forbundspoeng vises når du kommer inn på sida:

Du kan selv velge hvilke(n) av de tre avkrysningsboksene som skal være merka, f.eks. bare én, to selvvalgte eller alle tre ved å legge til eller ta bort hake(r). Velger du bare klubbpoeng ser det slik ut:

Uansett hva du velger, vil alle turneringer med Norsk Bridgeforbund, Bridgefestival eller Bridge for Alle som arrangør vises, uansett hva slags mesterpoeng som deles ut i disse turneringene.