Trekning av 5. runde i NM for klubblag 2023

Trekning av 5. runde i NM for klubblag gjøres i dag (tirsdag 21.feb) kl 12:00 via MS Teams.

Trekning av 5. runde i NM for klubblag 2023

Alle som ønsker kan følge trekningen via følgende lenke:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM0ZGU5ODctMzg0OC00MTBhLWJiNzctZDdlMzZjNjI5ZmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eacd15d6-edaa-40f3-9fbd-87efe32d06e1%22%2c%22Oid%22%3a%22dfe9c0bd-add3-418f-84b5-0937b256f687%22%7d

Lagene er delt inn i 3 trekningssoner som følger:
Sone 1: Båsmo BK 1/Heimdal BK1 - Båsmo 2 - Verdal BK - Steinkjer BK - Studentenes BK 1 - Heimdal BK 3 - Grand BK 2 - Luster BK 1
Sone 2: Førde BK 2 - BAK 1 - BAK 2 - Rubbestadneset BK - Stavanger BK 1 - Klepp BK3/Sandefjord BK1 - Klepp BK 5 - Klepp BK 6 - Flekkefjord BK 1 - Båro BK
Sone 3: Vikersund BK 1 - Konnerud BK - Blommenholm BK1/Haga & Aurskog BK1 - Lillehammer BK 2 - Gudbrandsdal BK - Lørenskog BK - Fredrikstad BK 1 - Askim BK - TopBridge BC 2 - TopBridge BC4

Trekningsresultat:

Kampnr Hjemmelag   Bortelag
267 Båsmo BK 2 Bonsaksen - Steinkjer BK 1 Nymoen
268 BK Grand 2 Rolfsen - Studentenes BK 1 Bogø
269 Verdal BK Enge - Heimdal BK 3 Austberg
270 Luster BK 1 Fredheim - Båsmo BK 1/Heimdal BK 1
271 Båro BK Fuglestad - Klepp BK 5 Landsvik
272 Flekkefjord BK 1 Brogeland - Førde BK 2 Holen
273 Stavanger BK 1 Skimmeland - Klepp BK 3/Sandefjord BK 2
274 Rubbestadneset BK Nitter - Bergen Ak. BK 1 C Bakke
275 Klepp BK 6 Nyborg - Bergen Ak. BK 2 T Bakke
276 Askim BK Dybdahl - TopBridge BC 2 Mikkelsen
277 Lørenskog BK H Berg - TopBridge BC 4 Hagen
278 Vikersund BK Evjen - Blommenholm BK1/Haga og Aurskog BK1
279 Fredrikstad BK 1 F Johnsen - Lillehammer BK 2 Grude
280 Konnerud BK Holm - Gudbrandsdal BK E Morken

Kampene er justert for hjemme- og bortekamp (enkelte endringer for de som så trekninga live)

 Rundefrist er 19. mars.