Trekning av 3. runde i NM for klubblag

Trekning av 3. runde i NM for klubblag ble foretatt onsdag 2. desember kl. 13:00. Oppdatert 2.12. kl. 13:55.

Trekning av 3. runde i NM for klubblag

Trekninga ble foretatt live i et åpent Teamsmøte, og ligger på vår NM for klubblagside, sammen med trekningssoner og kontaktpersoner.

Fristen for avvikling av kampene i 3. runde er søndag 10. januar. Kampene går over 36 spill, men lagene kan avtale å redusere dette til 32.

(Siden ingen klubber/kretser har søkt om å få arrangere neste års finale, vil NBF selv stå for arrangementet.
Dette medfører at det ikke blir noe hjemmelag; åtte lag kvalifserer seg via NM-rundene, og 128 lag går videre til 3. runde)