Trekning av 1. og 2. runde i NM klubblag 2021

Trekning av de to første rundene av NM for klubblag 2021 er nå gjort.

Trekning av 1. og 2. runde i NM klubblag 2021

Trekningen

NM-side

Over helgen vil det sendes ut info til alle lagkapteiner om avvikling av kampene. Nytt av året er at kampene i utgangspunktet skal spilles på nett, men at lagene kan avtale seg i mellom dersom de ønsker å spille live. Dette skyldes selvfølgelig korona. 

NBF vil være behjelpelig med å sette opp kampene på nett, ihvertfall til fastsatte tider. Kampene kan både spilles på BBO og det nye alternative Realbridge. Fordelen med Realbridge er at lyd og video av spillerne er automatisk, slik at man faktisk kan se hverandre og snakke sammen underveis.
Detaljert fremgangsmåte på dette vil komme. 

Kampene skal være spilt innen 29. november. Siden alle resultater kan påvirke hvilke lag som går videre til 3. runde, kan kampene ikke utsettes. Trekning foretas tirsdag 1. desember, slik at det er mulig å spille kamp dagen etter fristen (mandag 30. november).

Lykke til!