Trekning av 1.-2. runde i NM for klubblag

Trekning av 1.-2. runde i NM for klubblag foretas tirsdag 15.10. kl. 10:00.

Trekning av 1.-2. runde i NM for klubblag

Trekninga overføres som vanlig live på vår Facebookside.

Påmeldte lag og kontaktpersoner er publisert på vår NM-side.
Der publiseres trekninga etter at den er foretatt. Resultater oppdateres også fortøpende der.