Trekning 3. runde i NM for klubblag

 Trekningen av 3. runde i NM for klubblag er nå gjort.

Frist for avvikling av 3. runde er 17. januar 2016. Arrangerende lag bør fortest mulig ta kontakt med gjestende lag for å finne en tidspunkt for kampen. 

Kontaktpersoner, resultater fra tidligere runder m.m finnes på siden for NM for klubblag.

Trekning 3. runde i NM for klubblag