Tidsskjemaer SM og utsending av informasjon til deltakerne

Tidsskjema for andre helg av 1.-2. divisjon er justert.
Standard tidsskjemaer for 3. og 4. divisjon er redigert.

Tidsskjemaer SM og utsending av informasjon til deltakerne

I 1.-2. divisjon spilles det én halvrunde fredag andre helg, med spillestart 20:15.
Premieutdeling søndag er 14:30.

Endringene er gjort for at det skal være enkelt å komme seg hjem søndag for alle deltakere; det tar tid å reise fra Lillehammer til Gardermoen, og noen deltakere er avhengig av flybytte, og trenger derfor romsligere med tid.

I 3. og 4. divisjon er de publiserte tidsskjemaene standardskjemaer, som lokale arrangører kan justere for å tilpasse seg båt- og fergeruter for tilreisende lag.
Det er dog for seint å gjøre vesentlige endringer i tidsskjemaene for 3. divisjon så seint, i og med at tilreisende lag allerede bør ha bestilt reiser.

I 4. divisjon tillates det å redusere antall spill pr. kamp dersom dette er ønskelig. Det påvirker i så fall tildeling av FP pr. kamp. Det anbefales, om mulig, at de som arrangerer både 3. og 4. divisjon samme sted, benytter samme spillantall i kampene (slik at de kan bruke samme kort i begge, og at man unngår uro i spillelokalet med bytte på forskjellige tidspunkt).

Arrangører av 3. divisjon bør umiddelbart sende ut informasjon til deltakerne om spillested, tidsskjema og overnatting, dersom de ikke allerede har gjort dette.

Arrangører av 4. divisjon bør gjøre det samme så snart man vet spilletidspunkter for første helg (antall deltakende lag kan påvirke dette).