Spørreundersøkelse om 1. og 2. divisjon

Tilbakemeldinger har vist at det å samle 1. og 2. divisjon til ett felles arrangement har vært en suksess, men både i sosiale media og i tilbakemeldinger til NBF har det vært mange kritiske røster til alt fra spillested, kostnadsnivå til dagpakker og reiserefusjon. NBF ønsker derfor å invitere alle deltakere som har deltatt i 1. og 2. divisjon til å svare på en kort spørreundersøkelse slik at vi for fremtiden kan lage arrangement som er slik dere spillere ønsker.

Når det er sagt vil nok deres preferanser sprike like mye som svar på et meldeproblem, men vi skal forsøke så godt vi kan å hensynta alle tilbakemeldinger. 

Om du ikke har spilt 1. og 2. divisjon den inneværende sesongen, men allikevel ønsker å svare, er det bare å gjøre det, men husk å kryss av for rett svar i spørsmål 1. 

Undersøkelsen tar fra 3-5 minutter og er selvfølgelig anonym (IP-adresser lagres slik at man bare kan svare 1 gang).

Delta i spørreundersøkelsen 

Spørreundersøkelse om 1. og 2. divisjon