Simultanturneringer og MP-treff høsten 2021

Simultanturneringene starter opp i kveld (mandag 6. september).

Simultanturneringer og MP-treff høsten 2021

I skrivende stund er det begrensa påmelding, både til i kveld og videre framover.

Det er fullt mulig å delta i simultanturneringene også for de klubbene som fortsatt spiller online. RealBridge er enkelt - man rapporterer via Ruter og sender turneringsfil (*.mcs) til ruter@bridge.no på vanlig måte. Spiller man på BBO må man taste inn alle spillresultater i Ruter og sende resultatfil, så det er en mer omfattende jobb.

Påmelding til simultanturneringene skjer på Klubbadministrasjon. Man må sørge for å at riktig mottaker av kortfil er registrert på klubben før man melder seg på. Kortfiler sendes ut automatiks ved påmelding. Man kan melde seg på så sent man ønsker - bare man har tid til å dublere kort før spilling.

Vanlige simultanturneringer arrangeres i september, oktober og november i høst, samt i januar-april etter nyttår.

I desember arrangeres MP-treff (6.-9. desember) og handikapsimiltat (13.-16. desember). Arrangement, påmelding og rapportering er likt for alle tre turneringene.

I MP-treffet deles det ut kretspoeng i hver pulje samt forbundspoeng på landsbasis og premier til beste 1/10 hver dag. Startkontingenten i MP-treffet er kr 120 pr. par (juniorer halv pris). I simultan og handikapsimultan er det premie til beste par hver kveld, sammenlagtpremiering og klubbpoeng til beste 1/3 både lokalt og på landsbasis. Serviceavgift kr 27 pr. spiller.