Simultanturneringer høsten 2020

Det blir simultanturneringer også denne sesongen også.

Foreløpig er turneringene i høst (september-november) lagt ut for påmelding.
Påmelding skjer som vanlig via klubbadministrasjon. Om noen mangler innloggingsinfo, kontakt NBFs kontor.

Oversikt over påmeldte klubber.

Simultanturneringer høsten 2020