Seriemesterskapet 2021 - ny utsettelse

Seriemesterskapet utsettes på nytt.

Seriemesterskapet 2021 - ny utsettelse

1.-2. divisjon var planlagt gjennomført 13.-16. mai, og 3.-4. divisjon fra månedsskiftet mai/juni, er på nytt utsatt.

Pandemien setter fortsatt en stopper for arrangementet i overskuelig framtid. Styret tar endelig beslutning om eventuell gjennomføring tidlig på høsten i styremøte kommende lørdag.