Reisestøtte NM dame- og veteranlag

Vi vil minne om at NM damer og veteran har en fordelingsnøkkel til utdeling av reisestøtte til de tilreisende. Mange har sendt inn, men vi mangler fortsatt fra en del spillere.  

Reisestøtte NM dame- og veteranlag

Vi er avhengig av å få inn alle reiseregninger for å kunne beregne korrekt egenandel. Fristen for innsending settes til 22. april og utdeling gjøres kort tid etter dette. Reiseregninger som ikke er mottatt innen fristen vil ikke komme i betraktning. 

På grunn av sykdom og fravær er det viktig at alle reiseregninger sendes til bridge@bridge.no - har du sendt direkte til en av oss er det fint om du sender på nytt slik at vi er sikker på at din reiseregning kommer med. 

Reisereglementet

Reiseregningsskjemaer

Kort oppsummering:

  • Det trekkes først en egenandel på kr 400 per spiller (eller 500 per lag dersom man reiser med bil)
  • Hoveddelen av reisen dekkes, ikke tilknytningsreiser til flyplass/spillested
  • Kjører man bil dekkes km-godtgjørelse (50% av statens sats) + ferje og bomutgifter. Parkering dekkes ikke.
  • Alle får en lik andel egenandel - om vi feks får inn reiseregninger på 100 000 og har 50 000 til utdeling, så blir egenandelen 50 % for alle deltakere (etter fradrag av 400/500 i egenandel opprinnelig) 

Endringene i reisereglementet i år er gjort for å få en mer rettferdig reisestøtte til alle.