Reiseregning NM for dame- og veteranlag

Reiseregninger for NM for dame- og veteranlag må sendes inn innen 1. april. 

Reiseregning NM for dame- og veteranlag

For NM for dame- og veteranlag dekkes reisekostnader fra en reisefordelingskasse. Reisefordelingskassen blir til basert på startkontingenter fratrukket arrangementskostnader.

Fristen for innsendelse av reiseregning er fredag 1. april. Senere innsendte reiseregninger vil ikke komme i betraktning, da egenandel beregnes ut i fra innsendte reiseregninger.

Reiseregninger sendes (foretrukket) via epost til bridge@bridge.no eller via post til NBF.

NBF innførte også et nytt reisereglement fra 1.1.16, og prinsippene i dette reisereglementet gjelder også for NM for dame- og veteranlag:

  • Bare hoveddelen av reise dekkes. (Tilknytningsreiser til flyplass, togstasjon, hotell etc føres ikke opp)
  • Det er et krav om at billigste reisemåte skal benyttes
  • Reise bør være bestilt i så god at kravet om rimeligste reisemåte kan oppfylles. 
  • Flyr man med Norwegian skal NBFs avtalekode benyttes

Reiseregninger sendes inn på egnede skjemaer med kvitteringer vedlagt.
Skjema finnes her.

Utbetaling vil finne sted kort tid etter fristen for innsending, 1. april.