RealBridge online lag - sluttspill

Oppsett for sluttspill i åpen klasse og eliteklassen er nå klart.

RealBridge online lag - sluttspill

All informasjon om sluttspillet finnes på turnerigssida for RealBridge online lag.

Sluttspillbracket, kontaktpersoner og rangering av lagene fra gruppespillet finnes i tabell nesten øverst på sida.
Lenker for kampbestilling og til kamplenker for spilling på de faste tidspunktene (mandag/fredag/søndag 19:00) finnes litt lenger ned på sida.

Oppsett for begynnerklassen kommer mandag 17. april.