Plassfordeling NM par

Hvordan finaleplassene i NM par normalt fordeles kan dere lese på plassfordelingssida.

Plassfordeling NM par

Som en kan se, går normalt fire plasser i finalen til norgesmestrene av året i NM mixpar, NM damepar, NM veteranpar og NM junior, og fire plasser til de beste i NM monrad par. Om noen av de fire førstnevnte ikke stiller i NM par går ledige plasser til kretsene etter deltakelse i KM par.

Koronasituasjonen i år medførte at årets bridgefestival ble amputert, og at tre av de fire turneringene utgikk på festivalen. NM junior arrangeres først senere i høst.

Dette medfører at sju av disse åtte plassene dermed er "ledige". Plassen til mixmestrene består, mens de øvrige bortfaller. For å få et likt antall par, blir det en ekstra finaleplass til fordeling på kretsene (etter deltakelse i KM par). Finalen går dermed med 48 par.

Fullstendig fordeling av plassene (så langt), og kvalifiserte par finnes her.

Finalen går i Kragerø 18.-20. september - ler mer på nmpar.com.