Oppsett for RealBridge online lag

RealBridge online lag 2024 starter nå.

Oppsett for RealBridge online lag

Puljeinndeling og kampoppsett er nå klart og publisert på turneringssida.

I rekruttklassen deltar sju lag. Det er plass for et åttende lag om noen vil stable sammen et lag og fylle opp pulja. Ta i så fall kontakt med Harald Berre Skjæran. Først-til-møllaprinsippet gjelder.

I eliteklassen deltar 32 lag som er delt inn i fire åttelagspuljer.
Lagene ble rangert etter snitthandikap og delt inn i åtte nivåer med de fire lagene med lavest handikap på nivå 1, de fire neste på nivå 2 osv.Ett lag fra hvert nivå ble tilfeldig trukket til hver sin pulje. Deretter ble lagrekkefølgen i hver pulje trukket.

I åpen klass deltar 47 lag som er delt inn i seks åttelagspuljer (sju lag i den ene pulja).
Lagene ble rangert etter snitthandikap og delt inn i åtte nivåer med de seks lagene med lavest handikap på nivå 1, de seks neste på nivå 2 osv. Kun seks lag på nivå fem.Ett lag fra hvert nivå ble tilfeldig trukket til hver sin pulje (to puljer fikk da kun sju lag). Deretter ble lagrekkefølgen i hver pulje trukket.
Ett lag ble etteranmeldt etter at puljeinndelinga var foretatt. Det ble trukket tilfeldig til den ene av puljene med sju lag.
Det er som i rekruttklassen plass til ytterligere et lag i pulja som bare har sju lag.