Oppsett RealBridge online lag 2023

Puljeinndeling og kampoppsett for RealBridge online lag 2023 er nå klart. 

Oppsett RealBridge online lag 2023

De enkelte puljene blir lagt inn i Ruter og publisert med fullstending kampoppsett onsdag.

I begynnerklassen spilles det monrad i ei pulje. Det innebærer at alle kamper bør spilles i løpet av den terminfesta uka for runde n (den aktuelle runden), for at kampoppsett for runde n+2 kan publiseres i god tid. I krisesituasjoner kan utsettelse påregnes - i så tilfelle tildeles 10-10 som midlertidig resultat.

All informasjon om turneringa på turneringssida.

Kampbestillinngsskjema kommer også snarlig - ta kontakt med motstanderlaget i runde 1 snarest for å avtale kamptispunkt.

I Eliteklassen er lagene rangert etter snitt-hcp for det enkelte lag.
Lagene rangert som 1-5, 6-10, 11-15 osv. er deretter tilfeldig trukket med ett lag fra hvert nivå i hver pulje.

I åpen klasse er lagene rangert på samme måte og delt inn i gruppene 1-6, 7-12, 13-18, 19-27, 28-33, 34-39, 40-45. Fra de tre første og de tre siste nivåene er ett lag trukket tilfeldig til hver pulje. Fra det midterste nivået (9 lag) er det trukket ut tre tilfeldige puljer som har fått to lag, mens tre puljer har fått ett lag. Deretter er de ni lagene trukket tilfeldig til de enkelte puljene.

I alle puljer er lagrekkefølgen tilfeldlig trukket.