Opprykk fra 4. divisjon

Fordeling av opprykksplasser fra 4. divisjon er nå foretatt.

Opprykk fra 4. divisjon

Først er antall lag totalt dividert med 36, for å finne antall lag bak hver opprykksplass.
Deretter er antall deltakende lag i hver krets dividert med dette tallet for å finne ut hvor mange lag som forholdsvis skal rykke opp (n). Alle kretser har så fått et antall plasser tilsvarende heltallsverdien av n (desimalene strykes). Desimalresten bestemmer så tildeling av resterende plasser; de 14 kretsene med høyest desimal har fått ytterligere én opprykksplass.

  Krets Ant.lag Ant. lag/lag pr opprykk Desimal Heltall n Overskytende Opprykk
8 Vestfold 6 0,969 0,969 0 1 1
10 Aust-Agder 6 0,969 0,969 0 1 1
17 Sør-Trøndelag 6 0,969 0,969 0 1 1
3 Romerike og Glåmdal 12 1,937 0,937 1 1 2
12 Rogaland 12 1,937 0,937 1 1 2
23 Troms og Ofoten 12 1,937 0,937 1 1 2
21 Salten 5 0,807 0,807 0 1 1
24 Vest-Finnmark 5 0,807 0,807 0 1 1
2 Østfold og Follo 11 1,776 0,776 1 1 2
22 Lofoten og Vesterålen 11 1,776 0,776 1 1 2
1 Oslo 4 0,646 0,646 0 1 1
9 Telemark 4 0,646 0,646 0 1 1
25 Øst-Finnmark 4 0,646 0,646 0 1 1
15 Sogn og Fjordane 10 1,614 0,614 1 1 2
4 Hedmark og Oppland 16 2,583 0,583 2   2
18 Midt-Trøndelag 9 1,453 0,453 1   1
19 Nord-Trøndelag 9 1,453 0,453 1   1
6 Østerdal 8 1,291 0,291 1   1
11 Vest-Agder 20 3,229 0,229 3   3
13 Haugaland 7 1,130 0,130 1   1
15 Møre og Romsdal 7 1,130 0,130 1   1
7 Buskerud 13 2,099 0,099 2   2
14 Hordaland 13 2,099 0,099 2   2
20 Helgeland 13 2,099 0,099 2   2
               
    223     22 14 36
  Lag pr opprykksplass 6,194 n