Omlegging av 3. divisjon?

Utvalg for Turneringsvirksomhet har foreslått for styret å redusere antall lag i 3. divisjon.

Omlegging av 3. divisjon?

Bakgrunnen for forslaget er todelt.

  1. Deltakelsen i 4. divisjon har sunket over tid, noe som har medført at divisjonspyramiden ikke lenger ser helt ut som en pyramide; antall lag i 4. divisjon har de senere år vært såpass mye lavere enn for 12-15 år siden at sidene i den nederste delen av pyramiden er mye brattere enn i de øvre delene av pyramiden. For 15 år siden fordelte lagene i divisjonene seg omtrent 12-36-120-300 (det var godt over 300 lag i noen år), til dagens 12-36-120-170.
  2. Antall lag som rykker ned fra 2. divisjon er høyt; fire av tolv lag rykker ned fra hver 2. divisjonspulje, noe som medfører at det er et ganske trangt nåløye å komme gjennom for å "overleve" i 2. divisjon.

Det første punktet er det største ankepunktet mot dagens pyramide.

Forslaget fra UTV går ut på å redusere antall puljer i 3. divisjon fra dagens tolv til ni fra sesongen 2024-25. Det innebærer at antall lag som rykker opp/ned mellom 2. og 3. divisjon reduseres fra tolv til ni; tre lag rykker da ned fra hver pulje i 2. divisjon. Antall lag som rykker opp/ned mellom 3. og 4. divisjon reduseres fra 36 til 27 etter at pyramiden er omstrukturert. Antall lag som rykker ned fra 3. divisjon vil bli høyere under overgangen.
Utvalget ser for seg at man først reduserer antall lag fra 120 (12x10) til 108 (9x12) over én sesong, og deretter til 90 (9x10) over ytterligere én sesong.
Et alternativ er å kun redusere til 108 lag, og ha ni puljer á tolv lag i framtidas 3. divisjon.

For å få et godt nok beslutningsgrunnlag, ønsker styret at saken sendes ut på høring i organisasjonen. Dette gjøres gjennom en spørreundersøkelse. Den er sendt ut til kretsene og til alle lag som deltok i 1.-3. divisjon inneværende sesong og alle lag som er kvalifisert til 1.-3. divisjon kommende sesong. Vi når ikke ut til deltakerne i 4. divisjon, eller spillere som kan tenke seg å spille i 4. divisjon på den måten. Derfor publiseres også spørreundersøkelsen her, slik at også potensielle deltakere i 4. divisjon (og andre) får mulighet til å komme med innspill i saken.

Spørreundersøkelsen finner du her.