Nytt handikap på plass

Et oppdatert og 99,9% korrekt handikap er nå publisert på bridge.no.

Nysgjerrig på ditt eget eller makkers handikap? Sjekk medlemsprofilen din eller bruk "Finn spiller" nederst på bridge.no 

Nytt handikap på plass

Som tidligere annonsert har styret i NBF vedtatt at det skal innføres handikapberegning i NBF fra og med 1.1.18. Gjennom hele 2017 har det pågått utvikling av formler, datastrukterer og visninger av det nye handikapsystemet. Handikapet til hver enkelt spiller er nå 99,9 % korrekt, og du kan nå sjekke om du faktisk er bedre enn din egen makker!

Systemet er bygd opp slik at alle nye spillere for 52 i handikap, også vil du kunne spille deg ned mot 0 ved gode prestasjoner i parturneringer (lag er foreløpig ikke inkludert). Jo bedre enn forventet du spiller, jo mer reduserer du handikapet ditt. Noen få spillere vil også kunne få negativt handikapp, dette er ikke en feil, men en konsekvens av måten vi regner ut dette på. 

Som nevnt er systemet ca 99,9 % korrekt - kjente feil som det jobbes med er:
- Turneringer over flere omganger blir gale i det totalresultatet etter hver kveld brukes som grunnlag for HCP-endring 
- Turneringer med mange utlendinger (som automatisk får handikapp 52) blir urettferdige

Kan klubben ta i bruk systemet for å arrangere handikapturneringer?
Ja, det kan man veldig snart. Ruter har støttet handikap i all tid, men har vært avhengig av å få et handikap på alle spillere fra NBF. Det håper vi er på plass i løpet av noen få dager (Ruter mottar i dag et handikap, men det er ikke korrekt). 

Hvorfor bør klubben spille handikapturneringer?
I bridge er det slik at de beste som oftest vinner, mens de aller ferskeste aldri vinner. Vi tror det gjør noe med motivasjonen til de ferskeste, og ønsker å lage en turneringsform hvor alle har like stor mulighet til å vinne - uansett hvor god du er. Samtidig håper vi handikap kan stimulere til økt "integrering" i klubben ved at de beste spillerne i klubben i større grad spiller med de ferskeste. Dessuten er det alltid morsomt med nye turneringsformer!

Vil handikap kunne rangere gode spillere?
Ja, en hyggelig bieffekt av handikapet er at vi også får en oppdatert og "live" rangering av spillere. Men det vil kunne være slik at gode lokale spiller vil kunne toppe handikapet. 

Hva kan vi forvente oss av nye visninger og funksjonalitet?
- Medlemslister i både forbund, krets og klubber vil kunne sorteres etter handikap (i tillegg til dagens alfabetisk og etter MP)
- Hvert trinn i handikapstigen vil assosieres med et kort fra kortstokken - kanskje vi til og med innfører jokere!
- Ruter vil få nye utskriftsmuligheter som er tilpasset handikap
- Vi kommer til å kåre månedens spiller basert på den som har redusert handikapet sitt mest - og håper vi kan få til det samme på klubbnivå
- Det vil være grafisk visning for din egen handikaputvikling over tid

Hvem er best i landet på nåværende tidspunkt?
(Listen er bearbeidet ved at de som ikke spiller aktivt er fjernet)

Plass Spiller HCP Plassering Spiller HCP Plass Spiller HCP
1 Marnar Nylund  -9,80  11  Per Aronsen  1,23  21  Lars A. Johansen  3,17 
2 Espen Erichsen  -3,32  12  Espen Kvam  1,56  22  Jon Sveindal  3,24 
Ove Romslo  -2,15  13  Artur Malinowski  1,66  23  Lasse Holen  3,44 
Ole Jørgen Olsen  -1,06  14  Frank Solheim  2,47  24  Roberth Langbakk  3,51 
Boye Brogeland  -0,07  15  Tor Helness  2,61  25  OIe K. Kopstad  3,61 
Thomas Charlsen  0,06  16  Jan I. Andreassen  2,75  26  Glenn Grøtheim  3,67 
Andre Øberg  0,26  17  Bjørn M. Mathiesen  2,90  27  Baard O. Aasan  3,69 
Henning Stokkeland  0,28  18  Ragnar Davidsen  2,92  28  Dagfinn Kristiansen  3,71 
Jan Tore Berg  0,57  19  Geir Helgemo  2,98  29  Allan Livgård  3,75 
10 Per M. Pedersen 0,59 20 Kristen I. Garberg 3,09 30 Jan Arne Heimdal 3,86

Dersom noen finner feil i utregning, visning eller lignende er vi veldig takknemlig for epost til bridge@bridge.no.