Ny versjon av Ruter

I løpet av uken (sannsynligvis tirsdag 21. jan) kommer det en ny versjon av Ruter. Vi oppfordrer alle kretser, klubber og turneringsarrangører om å oppgradere umiddelbart. 

Ny versjon av Ruter

Den nye versjonen av Ruter vil ha versjonsnummer 4.14 og inneholder flere viktige oppgraderinger:

 

  • Turnerings-ID: Ruter og bridge.no er nå laget slik at de kommuniserer en turnerings-ID seg i mellom. Det gjør at dersom man rapporterer samme turnering flere ganger, så vil bridge.no skjønne at dette er samme turnering. Dette gjør at vi i fremtiden kan automatisere godkjenning av mesterpoeng etc. Samtidig minsker muligheten for feilrapportering. Dette er en særdeles viktig funksjon for Norsk Bridgeforbund.
  • Kryptert kommunikasjon: Kommunikasjon mellom Ruter og bridge.no er i dag ukryptert. I forbindelse med oppgraderingen av hjemmesider vil kommunikasjonen i fremtiden foregå kryptert. Dette minsker risikoen for at informasjon skal komme på avveie - selv om informasjonen som sendes i utgangspunktet ikke er personsensitiv. Vi har hatt problemer med oppdatering av medlemsdatabasen i Ruter den siste uken - dette problemet er nå løst også for den nåværende versjonen (men vi anbefaler absolutt oppgradering for kryptert utveksling).
  •  Andre endringer: Det er også diverse andre endringer i Ruter som standard-VP-skala, forenklet håndtering av Bridgemate, diverse feilrettinger, forbedret Display-funksjon og noen endringer i flytteskjema (Mitchell). Les mer om disse nyhetene i Ruter (trykk på Nyheter)

Vi ønsker umiddelbare tilbakemeldinger dersom oppgraderingen medfører noen problemer til ruter@bridge.no - gjerne med en god beskrivelse av hva problemet er. Vi har testet i lang tid, så vi er ganske sikre på at ting vil forløpe uten større problemer, men helt sikker kan man aldri være. Samtidig vil vi på forhånd takk for velvilligheten!