Nettbridge i regi av klubber og kretser

Informasjon om nettbridge (BBO/RealBridge) arrangert av klubber og kretser finnes nå på egen side.

Nettbridge i regi av klubber og kretser

Siden er under oppdatering.

Send gjerne inn informason til harald.berre.skjaran@bridge.no med oppdateringer eller nye oppføringer.
Trenger arrangør, tidspunkt (dag og klokkeslett), hvem det er åpent for, startkontingent og evt. vippsnr, samt hvor man finner spillerlenker (hjemmeside/facebookside/e-post).