NM for klubblag 2017

Gledelig økning i deltakelsen i NM for klubblag - opp 10% fra i fjor!

NM for klubblag 2017

231 lag deltar i årets NM for klubblag, mot 210 i fjor.

Trekning av 1.-2. runde er nå foretatt. Trekning, kontaktpersoner, kamplister med mer finnes under NM for klubblag.

Fristen for avvikling av kampene i 1.-2. runde er 11. desember.