NBF starter med formiddagsbridge på RealBridge

Styret i NBF har besluttet at NBF skal ha større tilstedeværelse online, og i den forbindelse starter vi opp med ukentlige turneringer på RealBridge hver onsdag formiddag.

NBF starter med formiddagsbridge på RealBridge

Målet er ikke å konkurrere med egne kretser og klubber, men gi et større tilbud til de som ønsker å spille mer bridge. En nylig gjennomgang av medlemsmassen vår viser at ca 65% er veteraner, og dermed vil tilbudet kunne passe bra. 

Vi ønsker å lage fleksible turneringer, så det blir to turneringer á 12 spill hver onsdag. Alle turneringer vil telle i et måneds- og årssammendrag med fine premier.


Turneringsinfo:

  • Dag: Hver onsdag med start onsdag 12. april
  • Klokkeslett: 10:00 & 12:00
  • Antall spill: 12 spill i hver turnering
  • Startkontingent: 40 kr per turnering / 60 kr dersom man spiller begge samme dag
  • Mesterpoeng: Klubbpoeng
  • TL: Harald B. Skjæran / Allan Livgård (vi søker frivillige på sikt)
  • Spillested: Realbridge

Premier:

Beste spiller på årsbasis mottar et eksemplar av bridgesmykket Grand - designet av Vigdis Granli. Smykket finnes i ulike varianter både for dame og herre.
Det blir laget en poengserie på årsbasis hvor et visst antall sesjoner vil telle med - eksakte detaljer blir bestemt før første spillekveld. 

Månedens tre beste formiddagsspillere, både etter scratch og HCP vil motta gavekort i Bridgebutikken - størrelsen på gavekortene vil avhenge av antall deltakere.
Her vil de tre beste resultatene hver måned telle. 

Hvorfor gjør NBF dette?

Først og fremst for å gi et fleksibelt tilbud om online spilling til mange av våre medlemmer som ikke har et lokalt formiddagstilbud. Samtidig er styret klar på at NBF må skaffe seg inntekter fra nye kilder, og dette vil gi et verdifullt bidrag til NBFs drift om tilbudet blir en suksess. 
Vi ønsker ikke å konkurrere med kretser/klubber og ber alle som enten har et lokalt formiddagstilbud eller vil prioritere denne turneringen fremfor sin lokale klubb om å ALLTID velge det lokale tilbudet.