NBF søker arrangører til NM Par og NM Klubblag

NBF søker klubber/kretser som ønsker å arrangere finaler i enten NM Par eller NM Klubblag i årene fremover.

NBF søker arrangører til NM Par og NM Klubblag

Finale i NM Par og finale i NM Klubblag er arrangementer som går på rundgang rundt om i landet hos klubber/kretser som ønsker å arrangere disse. NBF søker nå arrangører til arrangementer i årene fremover.

For å gjøre det lettere for klubber/kretser å vurdere hva som skal til for å arrangere en finale har vi laget enkle dreiebøker for hva arrangør må forvente å stille opp med, og hvilke muligheter som finnes for klubber/kretser i et slikt arrangement.

Dreiebok for arrangør - NM Par

Dreiebok for arrangør - NM Klubblag

Status for søknader til NM Par:
2016 - 1 søknad mottatt
2017 - ingen søknader mottatt
2018 - ingen søknader mottatt

Status for søknader til NM Klubblag:
2016 - arrangementet tildelt Nøtterøy BK
2017 - 2 søknader mottatt, arrangement tildeles på styremøtet 28. november 2015
2018 - ingen søknader mottatt

NBF ønsker så fort som mulig søknader om å arrangere NM Par 2016, da det er på tide å starte planleggingen av arrangementet.
Frist for søknad om NM Par 2016: 31. desember 2015 (tildeles januar 2016)

Spørsmål om søknader, arrangement o.l kan rettes til NBFs administrasjon.