Kvalifisering til NM par 2024

Alle kretsene har nå arrangert KM par/NM par semifinale, og 47 av 54 deltakende par i NM par er nå klare.

Kvalifisering til NM par 2024

To kretser har arrangert KM par i strid med Turneringsreglementets bestemmelseser for kvalifisering til NM par.

Det gjelder NBF Romerike og Glåmdal som har arrangert turneringa som avbrutt serieturnering over 20 runder med 23 deltakende par. I henhold til reglementet skulle turneringa gått over 23 runder (varierende antall spill i runden er tillatt). Og det gjelder NBF Rogaland som har arrangert turneringa som serieturnering over 21 runder/42 spill - kravet til antall spill er 48.

Utvalg for Turneringsvirksomhet har behandla begge sakene. Utvalget finner det sterkt kritikkverdig at arrangørene ikke har satt seg inn i reglementet og arrangert turneringene i tråd med dette. Man har likevel - under sterk tvil - valgt å godkjenne begge turneringene som kvalifisering til NM par. Og da kun av hensyn til de spillerne som har deltatt i turneringene og brukt en dag til å forsøke å kvalifisere seg til NM par.

Dette skaper ingen presedens, og ingen kretser kan i framtida forvente å få godkjenning for slike avvik fra reglementet.

For kretsene som ikke har oppnådd ekstraplass ut fra deltakelse er det foretatt trekning mellom kretser med lik deltakelse - lista over deltakelse er således i rangeringsrekkefølge i tilfelle det blir ledige plasser etter Norsk Bridgefestival (hvis norgesmestrene i mixpar/damepar/veteranpar allerede er kvalifisert eller sier fra seg plassen i NM par).