Korreksjon av resultat i BBO-turneringer etter utestengelse

Utvalg for Turneringsvirksomhet (UTV) har hatt til behandling oppfølging av saken til det paret som 8. mai ble utestengt på grunn av fusk i våre BBO-turneringer.

Korreksjon av resultat i BBO-turneringer etter utestengelse

Disiplinærkomitéen (DK) utestengte som kjent paret fra all bridge i ett år, og som makkerpar i tre år.

Vedtektene våre gir ikke DK noen fullmakter i forhold til resultatene i de enkelte turneringene. UTV har derfor hatt dette oppe til behandling, og har bestemt at paret utgår fra resultatene for de fire aktuelle turneringene (27/3, 28/3, 29/, og 3/4.

Rent praktisk er navnene til spillerne fjerna, og de har fått endra sin skår til 0 % i de tre parturneringene, og -100 IMP (så de rangeres sist) i IMP-turneringa.

Dette medfører at parene bak dem på resultatlistene har rykka opp én plass i hver enkelt turnering.
For sammenlagtresultatet innebærer dette at en del spillere har fått flere poeng, og dermed rykka oppover i sammendraget. Rune Brendeford Anderssen - Peter Marstander rykka f.eks. opp fra 2. til 1. plass i den ene turneringa, og de 20 poengene ekstra førte til at Anderssen passerte Jan Trollvik i sammendraget, og leder nå med 5 poeng totalt.