Instantturneringer på Funbridge og klubbpoeng

Tildeling av klubbpoeng for instanttuneringer på Funbridge reduseres.

Instantturneringer på Funbridge og klubbpoeng

Slik det har vært siden klubbpoeng i instantturneringer ble innført på Funbridge, har det vært mulig å oppnå utrolige mengder med klubbpoeng på denne måten - så mye at denne inflasjonen er ødeleggende for mesterpoengordninga.

Dette var uforutsett, og det tas nå grep for å reparere denne "feilen".

Utvalg for turneringsvirksomhet har vedtatt to endringer for instantturneringene:

  1. Antall deltakere (spillere) pr. turnering begrenses til 48.
  2. For fasitturneringene (gamle turneriger med stort sett utenlandske spillere) halveres i tillegg tildelinga av klubbpoeng.

Dette iverksettes så snart Funbridge får implementert endringa i sine systemer. På grunn av ferieavvikling mm. vil det si en eller annen gang nær slutten av september.