Howellturneringer på BBO

Mulighet for å arrangere Howellturneringer er nå på plass på Virtual Club på BBO. Dette er et alternativ for turneringer på inntil 19 bord.

Howellturneringer på BBO

Det innebærer at de som ønsker det nå kan unngå de gjentatte møtene som man opplever i monradturneringene.

Det er dog en ulempe at flytteskjemaene er slik at man beveger seg som ØV fra bord når man flytter i retning fra bord 1 til høyeste bord, og som NS i motsatt retning. Det medfører at når antall runder er likt, eller større enn antall bord, vil noen par sitte i samme retning hele turneringa, og flere sitte nesten bare i samme retning - noe som betyr at balansen blir veldig dårlig.

En måte å motvirke dette problemet, er å spille flere runder (og gå ned til to spill per runde).

Brukermanual for oppsett av Howellturneringer på BBO finnes nå siden om Virtuell klubb.