Handikapsimultan 2022

Det spilles handikapsimultan mandag-torsdag denne uka.

Handikapsimultan 2022

Resultater oppdateres på egen side.