Handikap

Som tidligere publisert, er nå handikap for hver enkelt spiller tilgjengelig i Ruter, og noen klubber er allerede i gang med å arrangere handikapturneringer.

Handikap

Vi innfører handikap offisielt fra nyttår, og foreløpig gjenstår det enkelte ting som skal på plass før alt fungerer som det skal.

 

  • Resultatlistene på klubbenes hjemmesider viser per i dag bare én versjon av resultatene. Spiller man ei hcp-turnering, vises kun resultatet med hcp. Det jobbes med ei løsning der man kan se resultatet både med og uten hcp.
  • Rapportene fra Ruter til bridge.no angir også kun hcp-resultatet av turneringa.

Klubbpoeng i hcp-turneringer skal deles ut med full skala etter resultatet UTEN hcp (såkalt scratch-resultat) og etter halv skala MED hcp (kvalifiserer man til begge deler, får man det høyeste antall mesterpoeng av de to).

Inntil videre er det derfor viktig at arrangører som arrangerer turneringer med handikap gir beskjed om dette til ruter@bridge.no. Da kan rapportene fra Ruter manuelt korrigeres slik at tildeling av mesterpoeng blir korrekt.

Vennligst send beskjed om dette etter hver enkelt turnering/klubbkveld med hcp