Endring av divisjonspyramiden

Forslaget fra UTV som har vært ute på høring i organisasjonen ble vedtatt av styret i NBF i styremøte forrige helg.

Endring av divisjonspyramiden

Det innebærer at 3. divisjon reduseres fra dagens 120 lag til 90 lag over to sesonger.

I 12-lagspuljer i 3. divisjon vil det bli spilt 20-spillskamper (sesongen 2024/25), slik at det totale spillantallet blir fire mer enn for 10-lagspuljer, og man unngår fredagsspilling.

Skjematisk blir omlegginga gjennomført på denne måten, hvor sesongen 2025/26 blir første sesong med ny ordning:

Sesong 3. divisjon Ned fra 2.div. Ned fra 3.div. Opp fra 4.div.
2023/24 12x10 lag 4 lag/pulje 4 lag/pulje 36 lag
2024/25 9x12 lag 3 lag/pulje 5 lag/pulje 27 lag
2025/26 9x10 lag 3 lag/pulje 3 lag/pulje 27 lag