Dagpakker og divisjonsregnskap

Etter høstens spilling i 1. og 2. divisjon har det kommet flere spørsmål til NBF om hvorfor det faktureres dagpakker.

Dagpakker og divisjonsregnskap

NBF har en divisjonsstruktur bestående av 1. til 4. divisjon organisert som en pyramide med årlige opp- og nedrykk. I flere år har man samlet 1. og 2. divisjon til et felles arrangement i nærheten av Gardermoen. Gardermoen er her valgt både for å forsøke å holde reisekostnadene nede og for at deltakere fra hele landet skal bruke minst mulig tid på reisen.

Det å avholde et arrangement på et hotell i nærheten av Gardermoen er forståelig nok dyrere enn å avholde et mesterskap på et lokalt samfunnshus eller på et hotell mindre sentralt plassert. Det er faktisk slik at vi har problemer med å finne hoteller som har ledig kapasitet til oss, da vi både krever ganske store arealer for å få plass til alle bord, og vi aller helst ikke ønsker fullpensjonsløsninger. 

Hotellene driver business, og tar ikke spesielt hensyn til at vi er en frivillig organisasjon. Står det mellom å leie ut konferansekapasitet til en stor bedrift eller NBF, vil dessverre den store bedriften komme foran oss. Med så stort belegg som det er i nærheten av Gardermoen, kan vi da heller ikke "prute" noe særlig på pris, siden hotellene uten problemer kan få andre kunder.

DAGPAKKER
Så over til dagpakker. Når NBF skal leie store konferanselokaler (til divisjon trenger vi minimum 600 kvm, gjerne mer) ønsker hotellene betalt for disse. En stor konferansesal koster gjerne fra kr 50.000,- og oppover, så det sier seg selv at lokalleie kan være en stor utgift. Om hotellene får solgt rom med fullpensjon inkluderer de som oftest konferanseleie i fullpensjon, men som kjent ønsker ikke bridgespillere fullpensjon til slike arrangement. En annen måte å betale lokalleie er gjennom disse dagpakkene. En dagpakke består i hovedsak av:

  • Lokalleie
  • Gratis kaffe/te
  • Gratis vann fra dispenser
  • Ofte inkluderes også en eller annen bespisning, i 1. og 2. divisjon fikk vi inkludert wraps, frukt og nøtter og kaker. 

Så i prinsippet må NBF velge mellom å betale 50.000 - 100.000 i lokalleie eller betale dagpakker. Vi opplever at vi får mer for pengene ved å velge dagpakker, og har derfor valgt for denne 1. og 2. divisjon å kombinere dagpakker med en mindre lokalleie. Det er altså en fremforhandlet kollektiv "avtale", så ingen deltakere kan velge bort dagpakkene.

Faktura på dagpakker

REGNSKAP FOR 1. OG 2. DIVISJON - FØRSTE HELG
Et enkelt regnskap for første helg finnes her. (PDF)
Jeg tar forbehold om mindre feil - men regnskapet gir et godt oversiktelig bilde over hva 1. og 2. divisjonsarrangementet koster NBF.

Kort forklaring til noen av regnskapspostene:

  • Startkontingenten i 1. divisjon er kr 800 per spiller per helg, og kr 700 i 2. divisjon. Ulikt antall spillere per lag gir ulik sum i ulike avdelinger. 
  • Dagpakker er fakturert lagene etter antallet spillere som deltok på laget i løpet av helgen
  • Lønn til stab inkluderer reisekostnader, diett og en timelønn på enten 125 eller 135 kr. Dette inkluderer også all kortlegging. Totalt var det 6 personer i sving i løpet av helgen.
  • Reisestøttene er faktiske utbetalte tall, men siden mange erfaringsvis er sene med å sende inn reiseregning har jeg lagt til noe.

Totalt sett viser altså regnskapet at 1. helg av 1. og 2. divisjon går med et underskudd på ca kr 120.000,-. Så i motsetning til hva enkelte hevder i sosiale media, dette er ikke et arrangement NBF skor seg på. I virkeligheten er det slik at 3. og 4. divisjon går med et overskudd som gjør at Seriemesterskapet totalt sett går ca i null. Husk også at 1. og 2. divisjon er med i lisensplikten, dette er nettopp for å minske "overføringen" fra lavere divisjoner til elitearrangementene.