Coronaviruset og NM for klubblag

Utvalget for turneringsvirksomhet har i dag besluttet følgende angående avviklingen av rundekamper i NM for klubblag: 

Coronaviruset og NM for klubblag
  • 5. rundekamper kan avvikles som normalt - dersom begge lagene ønsker det. Om ett av lagene ikke vil/kan spille kampen på nåværende tidspunkt, så utsettes den inntil videre.
  • 5. rundekampen kan avvikles på BBO dersom begge lag ønsker det. Sikkerheten for kampen skal være høy, så lagene bes kontakte NBF for retningslinjer i forkant av kampen.
  • 6. runde utsettes inntil videre.

Når det gjelder selve finalen i Larvik 21. - 24. mai tas det ingen beslutning på nåværende tidspunkt. Det er en viss sannsynlighet for at finalen må utsettes, men vi ser an situasjonen litt frem i tid før endelig beslutning tas. 

Om det er noen spørsmål kan de rettes til NBF generalsekretær, Allan Livgård.