And the decision is... Drammen!

Styret i Norsk Bridgeforbund har besluttet at neste års Norsk Bridgefestival skal arrangeres i Drammen fra 7. - 13. august.

And the decision is... Drammen!

Styret har i lengre tid jobbet med tre alternativer for hvor neste års festival skal arrangeres: 

  • Lillehammer
  • Oslofjord Convention Center (ble etterhvert ikke aktuelt pga stevnekollisjon)
  • Drammen

Å bestemme sted for et stort og omfattende arrangement som Norsk Bridgefestival er ikke enkelt, og styret har derfor gjennom en arbeidsgruppe bestående av Kari-Anne Opsal, Gunn Helness og Allan Livgård jobbet tett opp i mot de ulike alternativene. Elementer som bridgehotell, spillested, overnattingsalternativer, tilbud i byen, logistikk, sosiale tilbud etc er viktige vurderingsfaktorer og styret er klare på at det denne gangen var Drammen som kunne tilby det beste alternativet.

"Fordeler" med Drammen: 

  • Gunstige overnattingspriser og variert overnattingstilbud
  • Rimeligst halleie og en god spillehall i Drammenshallen
  • Kort vei til alt - hoteller, "byen" og spillested er innen gangavstand
  • Meget stort mangfold av tilbud i byen
  • Knutepunkt for reise - blant annet går Flytoget til Drammen
  • Nærhet til Oslo og Operaen hvor Marit Sveaas International Bridge Tournament skal spilles

Det største ankepunktet mot Drammen var parkeringsmuligheter for deltakerne, da mesteparten av byen er avgiftsparkering. Dette vil vi sammen med kommune og lokale aktører jobbe med frem mot festivalen for å forsøke å finne en god løsning. 

Det er også startet et samarbeid med lokale klubber, blant annet for å involvere disse i festivalen og skape gode møtearenaer utenom spilletiden.

Vi gleder oss veldig til Norsk Bridgefestival 2017!

Oppfordring til deltakere:
Det jobbes fortsatt med program, bookingløsninger for hotell og andre detaljer. Derfor ber vi dere vente med bestillinger til vi får publisert alt dette på festivalens hjemmesider og i Norsk Bridge 4 -16. Det er plass og rom til alle!

Info om Drammen:
- Wikipedia
- Kommunens hjemmeside
- VisitDrammen 

Noen bilder av Drammen: (fotograf: Knut Arne Gjertsen og NBF)
 
 Bragernes KirkeAass Bryggeri - norges eldste bryggeriVannskulpturen


JernbanebruaRestaurant Skutebrygga ligger idyllisk til ved elvekantenGamle Union papirfabrikk er i dag et idyllisk urbant område med et variert tilbudStyret i NBF på befaring i Drammen august 2016