Alle kretser har arrangert KM par

Etter at de siste kretsene nå har arrangert KM par er alle plassene (unntatt de 14 parene som kvalifiseres via NM monrad par).

Plassfordeling og kvalifiserte par finner du her.

Alle kretser har arrangert KM par