3. og 4. divisjon seriemesterskapet 2021

Etter møte med kretsledere onsdag 28. oktober samlet styre i NBF seg til møte om seriemesterskapets (SM) 3. og 4. divisjon.  

3. og 4. divisjon seriemesterskapet 2021

Som kjent tidligere denne uken valgte styret å utsette kommende helgs 1. og 2. divisjon med begrunnelse i den økende smitten i landet, deltakere fra hele landet og det sportslige aspektet ved at spillere/lag truet med å trekke seg. 

I møtet ga kretsledere litt ulike tilbakemelding. Veldig mange ønsket å gjennomføre 3. og 4. divisjon som planlagt, endel ønsket at man skulle komme frem til en felles beslutning og noen ville avlyse uansett. I Oslo er reglene slik at man uansett måtte avlyse arrangementet.
De som ønsket å avholde arrangementet som vanlig begrunnet dette med lite lokal smitte, gode smittevernrutiner og at spillerne gjerne ønsket at det ble arrangement. Det er også en klar konsensus om at det er mindre risiko ved å arrangere 3. og 4. divisjon enn 1. og 2. divisjon med tanke på at deltakelsen er langt mer lokal. 

Det ble også redegjort for reglene rundt denne typen arrangement - og det er ingenting i disse som hindrer at man arrangerer 3. og 4. divisjon (såfremt ikke det er lokale regler som er strengere enn de nasjonale):

  • Kretser og klubber er en offentlig arrangør
  • Maksimum 200 deltakere i et enkelt arrangement
  • Alle deltakere skal holde minimum 1 meters avstand til andre deltakere gjennom hele arrangementet
  • Man skal holde full kontroll med hvem som er tilstede (resultatliste, butler og tidsskjema gir dette). Vi anbefaler å ikke tillatte tilskuere.

Samtidig er det slik at regjeringen i denne ukes pressekonferanser har vært veldig opptatt av de personlige nærkontaktene, og at man skal begrense disse. Dette må også bridge ta innover seg, og vi må være veldig tydelige på at man bør holde seg til sin makker/lag, og begrense den sosiale kontakten med alle andre til et minimum. Vi vet at dette kan være utfordrende ifbm bridgearrangement, så det er noe som arrangør må sette fokus på. NBF sender alle kretser et skriv hvor dette og andre regler/anbefalinger er presisert. 

Styrets beslutning:

Kretser velger selv om de ønsker å arrangere sine 3. og/eller 4. divisjonspuljer i tråd med de nasjonale retningslinjene, NBFs anbefalinger for bridgespilling og den lokale smitteutviklingen. Sagt på en annen måte; det er like korrekt å arrangere som å ikke arrangere, og kretsstyrets beslutning er like korrekt uansett. Alle puljer som ikke arrangeres utsettes på ubestemt tid, og NBF kommer tilbake med en plan for å gjennomføre årets SM dersom det vil la seg gjøre. 

Vi ber alle kretser som velger å arrangere ei eller flere puljer om å være ekstra påpasselig med smittevernet. Vi vet at gjennom en høst med klubbspilling så kan det tenkes at man har blitt litt lei av vasking, hånddesinfisering, regler ved bordet etc. Nå er vi tilbake i en situasjon hvor man må øke fokuset på dette igjen. Som ansvarlig arrangør er det utrolig viktig at man får spillerne til å forstå dette. Samtidig skal man også be spillerne begrense den sosiale kontakten utover sin egen makker/lag. 

Norsk Bridgeforbund står sammen med kretsene om disse arrangementene, og vi er tilstede for å hjelpe ved behov. Om en arrangør ønsker å gjøre små tilpasninger i arrangementet, feks. kun spille en halvrunde, så kan dette godkjennes av UTV. Ta i såfall kontakt med oss så fort som mulig.

Hva som skjer med opp- og nedrykk er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si. De puljer som ikke blir arrangert nå utsettes, og dersom man får gjennomført senere, så vil det blir ordinært opp- og nedrykk.