1. og 2. divisjon utsatt

Styret i Norsk Bridgeforbund har i kveld, onsdag 27. oktober, avholdt ekstraordinært styremøte angående SM 2021. Bakgrunnen for møtet har vært smitteøkning, regjeringens nye smittevernstiltak, samt bekymring om smittesituasjonen blant deltakere og i bridgemiljøet.

 

1. og 2. divisjon utsatt

Først vil vi slå fast at regjeringens nye smitteverntiltak og lokale tiltak i Lillehammer kommune ikke er til hinder for at 1. og 2. divisjon avholdes. Etter en helhetsvurdering og en føre var tilnærming, har styret likevel kommet til at vi bør utsette arrangementet.

Begrunnelsen er:

 • Helse kommer alltid først
  Dette arrangementet samler mange mennesker i risikogruppen fra ulike deler av landet. De ulike delene av landet har ulikt smittetrykk. Smittesituasjonen og risikoen vurderes annerledes og mer uavklart enn da vi tidligere i år arrangerte festival, selv om man har gode smittevernsrutiner på selve arrangementet
 • Myndighetene har denne uken uttrykt bekymring for smittesituasjon
  Selv om smittetallene akkurat nå fortsatt er lave, så er de bekymret for utviklingen også på relativt kort tid. Det må NBF ta på alvor.
 • Det sportslige aspektet dersom mange lag velger å trekke seg
  Flere lag og enkeltpersoner har tatt kontakt og sagt at de vil/eller vurderer å trekke seg dersom arrangementet blir gjennomført. Dette vil medføre en vanskelig avviklingssituasjon og arrangementet vil også sportslig sett bli svekket.

Det er mange mennesker som har avsatt tid, krefter og penger for å delta på helgens arrangement. NBF beklager alle konsekvenser dette vedtaket medfører for disse.

Styret vil også bemerke at vi vet at mange med denne beskjeden er svært skuffet over å ikke få spille bridge til helgen. Vi ber likevel om forståelse for vår avgjørelse og oppfordrer til at vi alle deltar i dugnaden for å begrense smitte.

Økonomisk kompensasjon - kostnadsbegrensning
I forhold til økonomi er det viktig at alle gjør det de kan for å begrense kostnader. Det innebærer blant annet:

 • Avbestille hotell
 • Avbestille/ombooke flybilletter
 • Billetter med SAS sportspris kan avbestilles
 • Kreve tilbake skatter og avgifter for flybilletter
 • NBF vil ikke dekke disse
 • Avbestille/ombooke eventuelle andre billetter
 • Avbestille/ombooke leiebil

NBF tar sikte på å dekke de kostnader vi vanligvis gjør i henhold til vårt reisereglement fratrukket standard egenandel. Alle som har bestilt hotell via NBFs avtale med hotellet kan avbestille uten kostnad. NBF kan ikke dekke hotellkostnader for andre hotellbestillinger eller rom som avbestilles for sent.

Utsatt – ikke avlyst
Nøyaktig hva som vil skje med arrangementet må vi komme tilbake til etter at styret har fått diskutert med UTV og fulgt smitteutviklingen. Vi håper at arrangementet kan avholdes på et senere tidspunkt.

Konsekvenser for 3. og 4. divisjon
Styret vil invitere til dialog med kretsledere så snart det er praktisk mulig for å høre deres synspunkt på avvikling av 3. og 4. divisjon neste helg. Vi tar sikte på at endelig avgjørelse er klar innen helgen.

Norsk Bridgeforbund
Kari-Anne Opsal
President