Plassfordeling

 

Krets Kretsplass Plassering Deltakelse Totalt  
1 NBF Oslo 1 1   2  
2 NBF Østfold og Follo 1   1 2  
3 NBF Romerike og Glåmdal 1   1 2  
4 NBF Hedmark og Oppland 1 1 1 3 +1
6 NBF Østerdal 1     1  
7 NBF Buskerud 1 1 1 3 +2
8 NBF Vestfold 1     1  
9 NBF Telemark 1 1   2  
10 NBF Aust-Agder 1    1 2  
11 NBF Vest-Agder 1 1   2  
12 NBF Rogaland 1   1 2  
13 NBF Haugaland 1     1  
14 NBF Hordaland 1     1  
15 NBF Sogn og Fjordane 1   1 2  
16 NBF Møre og Romsdal 1     1  
17 NBF Sør-Trøndelag 1     1  
18 NBF Midt-Trøndelag 1 1   2  
19 NBF Nord-Trøndelag 1 1   2  
20 NBF Helgeland 1 1 1 3  
21 NBF Salten 1     1  
22 NBF Lofoten og Vesterålen 1   1 2  
23 NBF Troms og Ofoten 1 1 1 3  
24 NBF Vest-Finnmark 1 1   2  
25 NBF Øst-Finnmark 1     1  
             
    24 10 10 44 +3
          47