Kvalifiserte par

Deltaker Krets
Tor Ivar Bang - Are Aarebrot NBF Oslo
Trond Hantveit - Sam Inge Høyland NBF Oslo
Per Erik Austberg - Jon-Egil Furunes NBF Oslo
Finn Brandsnes - Vegard Brekke NBF Oslo
Svein Arild Naas Olsen - Atle Sæterdal NBF Oslo
Arve Farstad - Jon Aabye NBF Oslo
Jo-Arne Ovesen - Siv Thoresen NBF Østfold og Follo
Henrik Livgård - Kenneth Syversen NBF Østfold og Follo
Lars Helgesen - Sverre Johnsen NBF Østfold og Follo
Knut Molander - Svein Åstrøm NBF Østfold og Follo
Terje Garseg - Leif-Johan Lundal NBF Østfold og Follo
Joakim Johansen - Arild Simensen NBF Østfold og Follo
Lisbeth Aulid Eide - Jon Martin Tøsse NBF Østfold og Follo
Sigurd Frydenlund - Åge Olsen NBF Romerike
Raymond Fjellseth - Svein-Otto Åsmann NBF Romerike
Karl Vidar Michelsen - Karsten Syversen NBF Hedmark og Oppland
Stein Brateng - Aksel Napstad NBF Hedmark og Oppland
Harald Eide - Lars Eide NBF Hedmark og Oppland
Hallgeir Gjefsen - Kurt Pedersen NBF Gudbrandsdal
Marius Bartnes - Lasse Båtstad NBF Gudbrandsdal
Joar Haugseth - Stig Vestveit NBF Østerdal
Nils Kåre Kvangraven - Roar Voll NBF Østerdal
Geir Petter Moen - Odd Harald Sundet NBF Østerdal
John-Hallvard Skoglund - Tore Skoglund NBF Østerdal
Jørgen Petter Nermo - Bente Sundet NBF Østerdal
Sigurd Evjen - Vidar Smith NBF Buskerud
Lars Øivind Allard - Håvard Jensen NBF Buskerud
Geir Egil Bergheim - Odd A. Frydenberg NBF Buskerud
Finn Brentebråten - Jan Gudlbrand Ohren NBF Buskerud
Jan Tore Berg - Odin S. Svendsen NBF Vestfold
Sigmund Ivar Bakke - Svein-Harald Riisnæs NBF Vestfold
Trygve Lisland - Harry Arne Vågen NBF Telemark
Bjørnar Halderaker - Arild Årmot NBF Telemark
Virginia Chediak - Liv Marit Grude NBF Telemark
Vidar Eikhom - Bo Lennart Norgren NBF Aust-Agder
Nina Johnsen - Dimitar Stefanov NBF Aust-Agder
Helge Mæsel - Roald Mæsel NBF Vest-Agder
Geir Brekka - Ann Karin Fuglestad NBF Vest-Agder
Karl Christian Baumann - Frank Erik Svindahl NBF Vest-Agder
Egil Homme - Marianne Homme NBF Vest-Agder
Rune Hauge - Tor Helness NBF Rogaland
Kristian Stangeland - Daniel Ueland NBF Rogaland
John Helge Herland - Thorleif Skimmeland NBF Rogaland
Ståle Frøyland - Fred Arne Moen NBF Rogaland
Reinert Kverneland - Torild Ueland NBF Rogaland
Roger Træet - Roy Inge Urheim NBF Haugaland
Tor Bakke - Jim Høyland NBF Hordaland
Helge Hantveit - Arild Rasmussen NBF Hordaland
Magne Eide - Sven-Olai Høyland NBF Hordaland
Reidar Johnsen - Jørn Thunestvedt NBF Hordaland
Per Christian Gjerde - Jonill Storøy NBF Sogn og Fjordane
Stine Holmøy - Haldor Sunde NBF Sogn og Fjordane
Geir Hjelmeland - Geir Hoff NBF Sogn og Fjordane
Petter Haram - Tommy Skodje NBF Møre og Romsdal
Arnt Ola Fidjestøl - Bjørgvin Viglundson NBF Møre og Romsdal
Bård Kåre Græsli - Arnfinn Helgemo NBF Sør-Trøndelag
Ivar Berg - Håkon Kippe NBF Midt-Trøndelag
Kjell-Ove Helmersen - Kristian Kjørstad NBF Midt-Trøndelag
Ragnar Midjo - Jan Arve Moe NBF Nord-Trøndelag
Per Arne Flått - Jørn Arild Ringseth NBF Nord-Trøndelag
Anne Irene Bogen - Øystein Hangås NBF Helgeland
Tarjei Eck Hansen - Jørn Åselid NBF Salten
Tommy Elde - Robert Lehn NBF Lofoten og Vesterålen
Kristian Barstad Ellingsen - Stig Arne Iversen NBF Lofoten og Vesterålen
Stian André Evenstad - Dag-Jørgen Stokkvik NBF Troms og Ofoten
Jan Tybring Aralt - Anders Kristensen NBF Troms og Ofoten
Roy Hugo Olsen - Jonny Reinholdtsen NBF Troms og Ofoten
Trond Baardsen - Are Sivertsen NBF Troms og Ofoten
Kai Fredriksen - Tor Inge Karlstad NBF Vest-Finnmark
Kjell Åge Bull - Svein Erik Bull NBF Vest-Finnmark
Alf Helge Jensen - Aud Veseth NBF Øst-Finnmark
Magne Andreassen - Thor Erik Hoftaniska NBF Øst-Finnmark