Deltakelse

Krets Kretsnavn Antall deltakere Medlem-mer Prosent av medl.tall Antall
plasser
  7 563 9414    
1 NBF Sogn og Fjordane 74 465 31,83 1
2 NBF Øst-Finnmark 18 130 27,69 1
3 NBF Vest-Finnmark 16 150 21,33 1
4 NBF Gudbrandsdal 16 166 19,28 1
5 NBF Vest-Agder 32 335 19,10 1
6 NBF Lofoten og Vesterålen 22 238 18,49 1
7 NBF Troms og Ofoten 26 332 15,66 1
8 NBF Østerdal 27 346 15,61 0
9 NBF Salten 15 197 15,23 0
10 NBF Romerike 22 303 14,52 0
11 NBF Helgeland 22 312 14,10 0
12 NBF Møre og Romsdal 25 364 13,74 0
13 NBF Aust-Agder 18 268 13,43 0
14 NBF Haugaland 18 270 13,33 0
15 NBF Vestfold 17 256 13,28 0
16 NBF Nord-Trøndelag 21 367 11,44 0
17 NBF Telemark 21 387 10,85 0
18 NBF Oslo 28 635 8,82 0
19 NBF Sør-Trøndelag 10 241 8,30 0
20 NBF Hedmark og Oppland 19 504 7,54 0
21 NBF Buskerud 19 531 7,16 0
22 NBF Rogaland 20 594 6,73 0
23 NBF Østfold og Follo 30 1 003 5,98 0
24 NBF Hordaland 16 562 5,69 0
25 NBF Midt-Trøndelag 11 458 4,80 0
      9 414 15,65 7