Medlemstall

Fordelingen av finaleplasser etter medlemstall er foretatt ved å dividere totalt antall medlemmer registrert hos NBF 31. desember 2008; 9.704 med 47. Tallet 47 er antall par i finalen minus plassene som er fordelt ifølge plasseringer i NM-finalen 2008, plassene som fordeles i henhold til deltakelsen i kretsenes kvalifiseringsturneringer og plassene som er avsatt til en åpen kvalifisering under Bridgefestivalen 2009. Bak hver av disse 47 plassene står det 206 medlemmer. Kretsenes medlemstall minus 206 gir grunnlaget for bruk av de vedtatte delingstall. Den siste finaleplassen gikk til NBF Hedmark og Oppland med kvotient 110,33. Det laveste medlemstallet som gir ekstra plass er 344 (NBF Østerdal).

  Krets Antall medlemmer Fratrukket par
bak plassen
Delings
tall
1,2
Delings
tall
 3
Delings
tall
5,5
Delings
tall
 8
Antall
plasser
1 NBF Østfold og Follo 952 746 621,67 248,67 135,64 93,25 3
2 NBF Oslo 729 523 435,83 174,33 95,09   2
3 NBF Hordaland 574 368 306,67 122,67     2
4 NBF Rogaland 563 357 297,50 119,00     2
5 NBF Buskerud 548 342 285,00 114,00     2
6 NBF Hedmark og Oppland 537 331 275,83 110,33     2
7 NBF Sogn og Fjordane 488 282 235,00 94,00     1
8 NBF Midt-Trøndelag 439 233 194,17       1
9 NBF Telemark 383 177 147,50       1
10 NBF Troms og Ofoten 374 168 140,00       1
11 NBF Møre og Romsdal 370 164 136,67       1
12 NBF Nord-Trøndelag 349 143 119,17       1
13 NBF Vest-Agder 346 140 116,67       1
14 NBF Helgeland 346 140 116,67       1
15 NBF Østerdal 344 138 115,00       1
16 NBF Romerike 328 122 101,67       0
17 NBF Haugaland 301 95         0
18 NBF Vestfold 279 73         0
19 NBF Sør-Trøndelag 257 51         0
20 NBF Lofoten og Vesterålen 254 48         0
21 NBF Aust-Agder 250 44         0
22 NBF Gudbrandsdal 193 -13         0
23 NBF Salten 193 -13         0
24 NBF Vest-Finnmark 182 -24         0
25 NBF Øst-Finnmark 125 -81         0
    9704            
  Antall >= par bak plass 206           22