Deltakelse

  Kretsnavn Antall deltakere Medlemmer Prosent av medl.tall Antall
plasser
  7 569 9704    
1 NBF Sogn og Fjordane 85 488 34,84 1
2 NBF Øst-Finnmark 20 125 32,00 1
3 NBF Gudbrandsdal 19 193 19,69 1
4 NBF Romerike 30 328 18,29 1
5 NBF Salten 17 193 17,62 1
6 NBF Helgeland 30 346 17,34 1
7 NBF Vest-Agder 27 346 15,61 1
8 NBF Nord-Trøndelag 27 349 15,47 0
9 NBF Østerdal 24 344 13,95 0
10 NBF Haugaland 20 301 13,29 0
11 NBF Møre og Romsdal 24 370 12,97 0
12 NBF Telemark 24 383 12,53 0
13 NBF Vestfold 16 279 11,47 0
14 NBF Lofoten og Vesterålen 14 254 11,02 0
15 NBF Vest-Finnmark 10 182 10,99 0
16 NBF Troms og Ofoten 19 374 10,16 0
17 NBF Sør-Trøndelag 13 257 10,12 0
18 NBF Hedmark og Oppland 22 537 8,19 0
19 NBF Aust-Agder 10 250 8,00 0
20 NBF Hordaland 21 574 7,32 0
21 NBF Rogaland 20 563 7,10 0
22 NBF Oslo 25 729 6,86 0
23 NBF Buskerud 18 548 6,57 0
24 NBF Midt-Trøndelag 11 439 5,01 0
25 NBF Østfold og Follo 23 952 4,83 0
      9 704 15,5 7
      206