NM for damelag 2020

NM for damelag 2020 arrangeres helgen 7.-8. mars 2020.
Spillested: Lillehammer Hotel Scandic.
Starttidspunkt lørdag kl. 10.30.
Premieutdeling kl. 14.45 søndag. (OBS: Endret fra 15:45 opprinnelig)
Lagene tillates å ha spillere fra forskjellige kretser.


Påmelding innen 1. mars 2020.

Deltagerne må være medlem av NBF i 2020 hvis de er norske statsborgere eller bosatt i Norge.


Velkomstturnering:
Fredag kveld kl 20:30 arrangeres det en velkomstturnering over 15 spill - åpen for alle.

Arrangement:
Turneringen arrangeres som monrad lagturnering. Ti runder á ti spill.

Festmiddag:
Lørdag kl 20:00 arrangeres det festmiddag. Denne koster kr 495 per person.
Meny på påmeldingssiden.Økonomi:
Startkontingent: kr 3.000 pr. lag.

Reiser:
Det opprettes en egen reisestøttekasse på all startkontingent etter at arrangementskostnader er trukket fra. Prinsippene for generell tildeling av reisestøtte i NBFs turneringer gjelder (minimum reiseavstand for reisedekning osv.). For alle reiser trekkes det først fra den vanlige egenandelen på kr 400 per reise (kr 500 ved bil). Reisefordelingskassen utgjøres av startkontingenter fratrukket arrangementskostnader. Hvis totale reisekostnader (fratrukket den vanlige egenandelen) er lavere enn reisekassen, blir det ingen ytterligere egenandel. Hvis totale reisekostnader (fratrukket den vanlige egenandelen) er høyere enn reisekassen, beregnes det ytterligere egenandel på reisene. Den vil være en lik andel av de overskytende reisekostnadene, slik at størrelsen på egenandelen øker med reisekostnadeene.

Eksempel:
Reisefordelingskassen er kr 80.000. Totale reisekostnader etter fratrekk av vanlig egenandel er kr 120.000. Det vil si at reisestøtten blir 2/3 av disse reiseutgiftene. Eller at egenandelen blir 33,3 % av reisekostnadene utover kr 400 (500). Hvis en spiller i dette eksempelet har reiseutgifter på kr 1.600, trekkes altså først kr 400 i vanlig egenandel. Av de overskytende kr 1.200, trekkes 1/3 (kr 400 i egenandel), og det utbetales kr 800 i reisestøtte. En spiller med kr 4.600 i reiseutgifter får tilsvarende utbetalt kr 2.800 i reisestøtte etter fratrekk av kr 400 + kr 1.400 (1/3 av kr 4.200).

Faktura for startkontingenten og dagpakker for fire spillere sendes lagkaptein.

Hotell:  

  • Enkeltrom med frokost: kr 1.160,- pr. døgn
  • Dobbeltrom med frokost: kr 680,- pr. person pr. døgn
  • Bookingkode: BNOR060320
  • Bestillingsskjema