Stillingsutlysning: BAMSA søker forsker

En spennende mulighet for deg som har lyst til å forske på bridge. Forskningsgruppen BAMSA (Bridge – A Mind Sport For All) ved Universitetet i Stirling forsker på det sosiale aspektet ved bridge og fordelene ved å bedrive tankesport. Nå er de på utkikk etter flere medarbeidere til forskningsteamet sitt. 

Stillingsutlysning: BAMSA søker forsker

NBF støtter jobben BAMSA gjør og Norsk Skolebridge er en del av prosjektet til BAMSA "Bridging Schools", hvor de blant annet skal undersøke hvordan det å være med på skolebridge påvirker skolehverdagen og prestasjoner på skolen. Vår hypotese er at det er mange fordeler ved å spille bridge og at elevene blir bedre på sosialt samspill, samarbeid, problemløsning osv. Det blir veldig spennende å se om forskningsresultatene støtter våre antagelser. 

Mer informasjon om utlysningen.