Monradturnering

Monradturnering

I en monradturnering møter til en hver tid den deltaker som ligger på 1. plass den som ligger på 2. plass, eventuelt den høyest plasserte deltaker vedkommende ikke allerede har spilt mot. Slik settes motstandere opp for alle deltakerne. Dermed vil alle møte deltakere som ligger plassert i nærheten av en selv på resultatlisten.

Monradturnering er et godt alternativ for turneringer hvor man bare rekker å spille mot en liten del av de øvrige deltakerne. I en avbrutt serieturnering risikerer man at noen deltakere møter få eller ingen av de øvrige deltakerne i toppen eller bunnen av resultatlisten. Dette er urettferdig, da det føre til at noen deltakere har lettere/ vanskeligere for å oppnå gode resultater enn andre. Monradsystemet tar bort mye av dette problemet.

For å arrangere monradturnering kreves det forhåndsdublerte spill og dataregnskap.